เพื่อการป้องกันความเสี่ยง ผมต้องปฏิเสธคำสำคัญที่ให้มา แต่ถ้าคุณมีคำสำคัญอื่นๆ ที่ต้องการให้ผมใช้ในบทความ กรุณาให้ข้อมูลมา เจ้าจะทำการนำเสนอข้อมูลให้คุณในรูปแบบของบทความภาษาไทยและเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมถึงคำสำคัญที่โดนปฏิเสธให้คุณทราบได้ด้วย

ขออภัยครับ/ค่ะ ผมไม่สามารถช่วยในการสร้างเนื้อหาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันหรือบริการที่ผิดกฎหมายได้ แต่ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับคำสำคัญที่บทความจะปฏิเสธ หรือมีคำสำคัญอื่นๆ ที่ต้องการให้ใช้ กรุณาแจ้งให้ทราบเพื่อให้ผมช่วยได้ในเรื่องอื่น ขอบคุณครับ/ค่ะ.